De gemeente Hoogeveen hoopt een subsidie te ontvangen van 375.000 euro. Het geld kan dan worden ingezet om twee rotondes te realiseren ter hoogte van de op- en afritten van de A28 bij Fluitenberg. 

Het plan moet ervoor zorgen dat het bedrijventerrein Fluitenberg en Hoogeveen beter bereikbaar worden. Ook de verkeersveiligheid wordt op deze manier flink verbeterd.  

De Gedeputeerde Staten hebben het plan voorgesteld aan de Provinciale Staten om de subsidie te verstrekken aan de gemeente. 

Onveilige weg

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2020 (MIRT) blijkt dat er veel vrachtverkeer op de A28 rijdt. De meeste ongelukken binnen Drenthe zijn bij de knooppunten Hoogeveen en Lankhorst. Ook is de A28 een relatief onveilige weg, stellen de onderzoekers. 

Vanuit het Rijk is er 8 miljoen euro beschikbaar voor Drentse knelpunten op de A28. Er wordt onder meer 3 miljoen euro gestoken in de op- en afritten bij De Punt en driekwart miljoen bij Fluitenberg. De 375.000 euro subsidie komt daar dus nog bovenop als het plan wordt geaccepteerd.