De middelbare scholen RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College bundelen komend schooljaar hun krachten. De derde klas van vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) bestaat dan uit leerlingen van beide scholen. Het moet een unieke samenwerking vormen tussen de scholen.

De verwachting is dat de samengestelde BWI-klas volgend schooljaar uit zo’n twintig leerlingen zal bestaan. De bedoeling is dat ze samen kunnen leren in de praktijk, ongeacht op welke school ze zitten.

Samenwerken

De krachtenbundeling moet er voor zorgen dat de techniekprofielen van de scholen overeind blijven in de regio Hoogeveen. “We kwamen er achter dat we zelf geen volle BWI-klas konden realiseren”, vertelt Petra Hummel, projectleider Techniek aan het RSG Wolfsbos. “Toen hebben we contact gezocht met het Roelof van Echten College. Die stonden daar positief tegenover en zo geschiedde het.”

Volgens Hummel is het een uitkomst voor beide scholen. “Op deze manier kunnen we het profiel Bouw, Wonen & Interieur in Hoogeveen met een kleine groep leerlingen in stand houden. Tien leerlingen van het RSG Wolfsbos en tien van het Roelof van Echten College. Een mooie uitkomst.”

Lessen

De leerlingen krijgen één hele dag in de week les bij Bouwmensen in Ruinen. Dat is een opleidingsinstituut voor mensen in de bouw. De lessen worden verzorgd door een BWI-docent van RSG Wolfsbos. “Je hebt te maken met een aantal profielmodules die binnen school moeilijk vorm kunnen krijgen. Bij Bouwmensen kan het makkelijker uitgevoerd worden”, vertelt Hummel.

Het kost vooral veel vierkante meters en dat is op school moeilijk uit te voeren. “Neem bijvoorbeeld het metselen van een fundering. Wij hebben op school geen metselfaciliteiten”, vervolgt Hummel. “Bij Bouwmensen kan het op het grasveld achter hun instituut. Daar is meer ruimte en kan het veel makkelijker gerealiseerd worden.”