Rechten foto: Gemeente De Wolden

De bouw van appartementencomplex Blijdenstede in Ruinerwold lijkt een stap dichterbij. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend, maar die geven volgens het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden geen aanleiding om de plannen te wijzigen.

In het voormalige SNS-gebouw langs de straat Dijkhuizen komen straks twintig appartementen verdeeld over drie verdiepingen. De prijzen lopen uiteen van twee- tot ruim vijfhonderdduizend euro.

Overlast omgeving

De gemeente heeft uiteindelijk acht zienswijzen ontvangen. Twee daarvan zijn ingetrokken na overleg met de initiatiefnemer. Omwonenden maken zich vooral zorgen over de hoogte, massa en uitstraling van het gebouw. Blijdenstede zou volgens hen niet passen bij Ruinerwold.

Ook vrezen de indieners dat de komst van het complex leidt tot overlast in de omgeving. Bijvoorbeeld verlies van uitzicht, waardevermindering van woningen, wateroverlast, privacy en problemen met het verkeer. Daarnaast vragen de indieners zich af of het gebouw wel aansluit bij de woonbehoefte in Ruinerwold. Ook zou het speelveldje dat achter het pand ligt kleiner worden.

Plan gaat door

In een reactie op de zienswijzen geeft het college aan dat het complex een rieten zadeldak krijgt. Daarmee moet het aansluiten op de uitstraling van de karakteristieke panden in de omgeving. Ook oogt Blijdenstede daardoor minder hoog.

Volgens het college zal het plan niet leiden tot verkeersoverlast en voldoet het aan de parkeernormen. Het plan zal wel invloed hebben op de percelen van een aantal omwonenden zegt het college, maar is er geen sprake van onaanvaardbare situaties.

Ook is te lezen dat de gemeente samen met de ontwikkelaar van het pand dorpsbelangen heeft gesproken over de woonbehoefte in het dorp. “Dit plan blijft zo dicht mogelijk bij de wens van dorpsbelangen om appartementen te realiseren, omdat hiermee de vraag naar appartementen (deels) mee wordt ingevuld.”

“De zienswijzen zijn zorgvuldig afgewogen en geven geen redenen om het plan niet vast te stellen”, aldus het college.

Duurzaam

Blijdenstede moet een duurzaam gebouw worden. Op het rieten dak komen zonnepanelen. Onder het gasloze gebouw zijn plannen voor een parkeergarage, ook wordt daar een warmtepomp geplaatst. Volgens de gemeente is er in Ruinerwold veel vraag naar appartementen. Het zijn voornamelijk senioren die in het dorp willen blijven wonen.

Het gebouw staat op de hoek van Dijkhuizen met Vorenwolde. Jarenlang zat er een vestiging van de SNS bank. Toen de bank vertrok, bood het pand achtereenvolgens plaats aan een winkel, Stichting Historie van Ruinerwold en Stichting Wolderwijs.