Kerk En Zang

Bij de oprichting van Radio Hoogeveen hadden een aantal mensen het op hun hart om christelijk programma’s uit te gaan zenden. In 2016 is het 25 jarig jubileum van radio Hoogeveen een feit. Zo ook voor het programma ‘Kerk en Zang’. Op 3 maart 1991 was de eerste uitzending van dit programma.

Kerk en Zang is een christelijk programma waarin geestelijke muziek gedraaid wordt, een lokale kerkdienst wordt uitgezonden en een lied kan worden aangevraagd. Het programma begint 9 uur, de kerkdienst start om 09.30 uur of om 10.00 uur. Na de kerkdienst vervolgen we ons muziekprogramma.

Van 11.00 uur tot 12.00 uur is er mogelijk om telefonisch verzoekje aan te vragen. Na iedere uitzending blijft dit mogelijk per mail, per post of telefonisch naar onze programma samensteller.

Het programma wordt in de middag herhaald vanaf 17.00 uur.

Al 25 jaar staat er een team voor u klaar om u iedere zondagmorgen te verrijken met mooie, christelijke liederen en Het Woord d.m.v. een kerkdienst.

Mocht u verzoekjes hebben, voor uzelf of voor een ander  of voor het doorgeven van speciale kerkdienst of een andere mededeling dan kun u dit doen via:

Mail:    kerkenzang@radiohoogeveen.nl

Post:    Mw. D. Hidding, Blankenslaan West 57, 7901 BG Hoogeveen

Telefoonnummer tijdens de uitzending :       0528-23 30 20

Telefoonnummer na de uitzending:               0528-26 90 56

Met vriendelijke groet, Team van Kerk en Zang