Inge Oosting stopt als PvdA-raadslid in de gemeente Hoogeveen. De in Elim woonachtige fractievoorzitter kan haar rol in de gemeenteraad niet langer combineren met haar werk.

Oosting heeft een nieuwe functie bij haar werkgever en stopt daarom per 1 oktober als raadslid. Ruim elf jaar zat Oosting voor de PvdA in de gemeenteraad. Ook buiten de gemeentegrenzen viel ze op. “Ik ben niet van het halfbakken werk. Ik heb me al die tijd volledig ingezet. En dan realiseer je je niet altijd hoe anderen daarnaar kijken”, zegt ze.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kwam ze op de landelijke kieslijst, maar plek 21 bleek niet hoog genoeg om daadwerkelijk een zetel in Den Haag te bemachtigen.

‘Raar gevoel’

Voor Oosting was de beslissing om de raad vaarwel te zeggen ‘rationeel niet moeilijk, emotioneel wel’. “Het voelt een beetje als een echtscheiding. Maar dit was een aanbod dat niet vaak voorbijkomt. Ik heb het in een heel kort tijdsbestek moeten beslissen, het voelt allemaal nog een beetje raar.”

De PvdA’er roerde zich de afgelopen jaren met name in de sof rond de komst van een overdekte ijsbaan in Hoogeveen. “Daarin hebben wij een volstrekt afwijkende mening gehad. Wij hebben altijd vragen gesteld en ook het Rekenkameronderzoek erdoor gekregen. Dat was best knap, want we hadden maar weinig zetels in de raad. Dat was achteraf ook de aanleiding voor de val van het college.”

Controleren

Rekenkamerrapporten en dossiers als de ijsbaan en schoolhuisvesting lagen Oosting goed. “De kick zit erin dat je ergens voor staat en dat weet uit te dragen. Je hebt als raadslid ook de controlerende rol; klopt het wat het college doet en is dat goed voor Hoogeveen? Het debat voeren was wel echt mijn ding.”

Met het vertrek komt er dus geen vierde raadsperiode en moet de partij op zoek naar een opvolger voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Op de achtergrond blijft Oosting betrokken. “Dat kan ook niet anders, de PvdA zit in mijn haarvaten. Ik ga vooral ook de verbinding met de samenleving missen. Het laatste deel van mijn raadsperiode gaat een rare worden, maar over de volle breedte was het een fantastische periode.”