De gemeente Hoogeveen blijft samenwerken met zorgaanbieder Take Care uit Almelo. De gemeente heeft vorig jaar onderzocht of er mogelijkheden waren om het contract te ontbinden, dat lukte niet. Het bedrijf is verwikkeld in rechtszaken over miljoenenfraude.

Vorig jaar kwam Take Care in opspraak. Zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Almelo beschuldigden het bedrijf van fraude en eisten miljoenen terug. “De huidige stand van zaken is dat morgen een zitting plaatsvindt bij de rechtbank Almelo. Wij vorderen een bedrag van ruim 1 miljoen euro”, laat zorgverzekeraar Menzis weten. Morgen wordt ook besloten wanneer de zaak verdergaat.

Ook bij de gemeente Almelo verwachten ze dat het nog wel even gaat duren voor er duidelijkheid is in hun zaak. Die zaak, over ruim twee miljoen euro, is ook nog onder de rechter. “We verwachten dit jaar geen uitkomst.”

Contract ontbinden

Vier inwoners van de gemeente Hoogeveen maken gebruik van de diensten van Take Care, het bedrijf biedt dagbesteding, die gericht is op Armenen. De gemeente stelde vorig jaar ook een onderzoek in naar de zorgaanbieder. “Onze juristen hebben vorig jaar onderzocht of er mogelijkheden waren om de overeenkomst te ontbinden, naar aanleiding van de juridische procedures die er liepen met gemeente Almelo en Menzis, maar die mogelijkheid was er niet”, laat een woordvoerder weten.

Naast verdenking van het declareren van niet gemaakte zorgkosten schoot de zorg bij het bedrijf flink tekort. Uit gesprekken met cliënten en de inmiddels overleden directeur Vartan Arjekian bleek dat er in 2019 niet genoeg gekwalificeerd personeel was, er te weinig passende en cliëntgerichte ondersteuningsplannen waren en er niet voldoende werd gewerkt aan het behalen en evalueren van resultaten.

Bezoek

De toezichthouders Wmo van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen brachten daarop een onaangekondigd inspectiebezoek en stelden dat Take Care niet of slechts deels voldeed aan randvoorwaarden voor het leveren van zorg. Er was geen medicatieprotocol, privacybeleid en calamiteitenprotocol. Zorgdossiers en zorgplannen bleken ook niet aanwezig.

“De zorgplannen van de Hoogeveense cliënten waren in een eerder stadium al opgevraagd en ontvangen door de toezichthouders. Gebleken is dat deze allemaal zeer algemeen zijn en daardoor niet cliëntgericht, de te nemen acties lijken voor een deel van elkaar te zijn gekopieerd. Er staat in de zorgplannen niet vermeld op welke wijze er aan de resultaten gewerkt wordt.”

Verbetering

Het bedrijf ging een opgelegd verbetertraject in en deed dat volgens de gemeente Hoogeveen succesvol. In juli vorig jaar bleek tijdens een nieuw onaangekondigd bezoek dat Take Care op alle punten verbeteringen had aangebracht. Voor de gemeente Hoogeveen reden om het lopende contract tot eind van dit jaar te verlengen. “Take Care heeft inmiddels gedaan wat er moest gebeuren, dus er is voor ons nu geen reden om de overeenkomst niet te verlengen.”

Het is niet duidelijk of Take Care de geëiste miljoenen kan terugbetalen aan Almelo en Menzis als de rechter daar uiteindelijk toe besluit. Take Care V&R Thuiszorg B.V, zoals het bedrijf volledig heet, wil niet reageren. Vanuit Hoogeveen wordt de zaak in de gaten gehouden. De toezichthouders Wmo hebben laten weten de rechtszaak ‘nauwlettend te blijven volgen, gelet op de continuïteit van zorg voor de vier cliënten uit Hoogeveen’.