Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente Hoogeveen gaat zich aanmelden voor een pilot van het Rijk om vergunninghouders met grote gezinnen makkelijker te huisvesten. In de gemeente is er dit jaar één gezin dat in aanmerking komt voor deze pilot.

Per gezin kan de gemeente 32.500 euro subsidie ontvangen. Dat bedrag kan vervolgens worden ingezet voor het verbouwen van een woning.

Voorwaarde is dat het om gezinnen gaat met minimaal acht personen. Voor de gemeente blijkt het lastig om juiste sociale huurwoning te vinden voor dit gezin van acht personen. De huizen zijn vaak niet groot genoeg of er zijn onvoldoende slaapkamers. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de gemeente medewerking krijgen van een woningcorporatie uit Hoogeveen.

Taakstelling

Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid opgelegd hoeveel statushouders (ook vergunninghouders genoemd) zij van een huis moeten voorzien. In Hoogeveen gaat het om 43 vergunninghouders voor de eerste helft van 2021, waarvan dus één gezin met acht personen. “Aanmelden kan helpen een grote slag te maken in het halen van onze taakstelling”, schrijft het college.

Er is een beperkt aantal gezinnen wat mee kan doen aan de pilot, daarnaast maakt het Rijk een keuze welke gemeenten in aanmerking komen. Hoogeveen hoopt samen met Domesta of Woonconcept een aanvraag in te kunnen dienen voor de subsidie. De woningcorporatie verbouwt dan een woning om deze geschikt te maken voor huisvesting van het gezin en krijgt de kosten vergoed middels de subsidie.

Voldoende koppelingen

Hoogeveen lukte het als enige in 2020 om aan de taakstelling te voldoen. In de tweede helft van 2020 moest Hoogeveen 23 vergunninghouders huisvesten. Die kregen ook allemaal een plekje. De taakstellingen in 2021 zijn verdubbeld ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit jaar heeft Hoogeveen tot nu toe 26 vergunninghouders een plekje kunnen bieden.