De gemeente Hoogeveen werkt aan de ontwikkeling van een compacter stadscentrum. Ook zijn er plannen om iets te doen tegen winkelleegstand. Om dat doel te bereiken wil Hoogeveen dat winkels in de aanloopstraten naar de binnenstad verhuizen richting de Hoofdstraat.

Daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarin is een zogeheten uitsterfconstructie opgenomen. Dat betekent dat winkels in de straten die leiden naar het centrum nog steeds de functie detailhandel mogen bekleden. Maar, vertrekt een winkel en staat het pand vervolgens een jaar leeg dan vervalt die functie. Winkels kunnen zich in de toekomst niet meer vestigen op die locaties.

De situatie voor de winkelpanden die op dit moment al leegstaan is anders. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan is het per direct niet meer mogelijk om een onderneming te openen in die leegstaande gebouwen.

Verpaupering

Volgens wethouder Jan Zwiers is de termijn van een jaar voldoende. “Dat hebben we uitgezocht en klopt juridisch gezien. Het draagt bij aan het compacter maken van het winkelgebied. Voor Hoogeveen is dit noodzaak. We hebben er geen behoefte aan dat winkels twee, drie of zelfs vier jaar leegstaan. Dat zorgt voor verpaupering.”

Ondernemers die verwachten financiële schade op te lopen door de plannen kunnen een claim indienen. Er is 500.000 euro beschikbaar gesteld om de kosten te dekken. Ook is er subsidie voor ondernemers die hun winkel naar de Hoofdstraat willen verhuizen. De provincie heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld aan de gemeente.

De plannen zijn vanavond voorgelegd aan de raad van Hoogeveen tijdens een informerende ronde. Op donderdag 23 december wordt het onderwerp behandeld tijdens de debatronde. Daarna nemen de fracties een besluit over het bestemmingsplan.