De gemeente Hoogeveen wil 40.000 euro beschikbaar stellen voor het maken van een bestemmingsplan en een onderzoek naar woningbouw in Elim. In het dorp zijn niet genoeg woningen beschikbaar.

De afgelopen maanden hebben Plaatselijk Belang Elim (PBE) en de gemeente Hoogeveen samen onderzocht wat de beste locatie is voor woningbouw. Dat blijkt grond te zijn op het sportpark.

In 2019 is een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging S.C. Elim aangelegd. Het complex heeft daardoor ruimte over. Met de komst van nieuwe woningen op het sportpark aan de Carstensdijk kan een deel van het geïnvesteerde geld terugverdiend worden.

Aanpassing sportpark

Om de woningen te realiseren moet het sportpark worden aangepast. “Van belang is dat de sportverenigingen die gebruik maken van het sportcomplex in Elim voldoende capaciteit beschikbaar houden voor het beoefenen van de verschillende sporten”, schrijft de gemeente.

Naast de voetbalvereniging maakt ook de lokale korfbalvereniging gebruik van het park. Beide sportclubs zijn betrokken bij het plan en worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Zorgen

De lokale politieke partij PBE krijgt al langere tijd signalen dat er te weinig woonruimte is in het dorp. Eind vorig jaar heeft de organisatie twee enquêtes verstuurd om de woonbehoefte onder de bewoners van het dorp te peilen. Eén voor jongeren vanaf 18 jaar en één voor huishoudens. Daar werd veel op gereageerd: 102 jongeren en 256 huishoudens lieten van zich horen.

Afgelopen maart sprak PBE-voorzitter Jan Benjamins zijn zorgen hierover uit. “We hebben genoeg jeugd die graag in het dorp wil blijven wonen, maar nu lang moeten wacht op een woning. Ook ouderen willen graag in het dorp blijven, het liefste in een woonvoorziening met zorg.” Hij is daarom blij dat de gesprekken met de gemeente goed verlopen. Het plan om 40.000 euro toe te kennen als voorbereidingsbudget moet eerst nog langs de raad.