Rechten foto: Gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft 16.000 euro gekregen voor het huisvesten van een groot statushoudersgezin. Dat bedrag is vervolgens ingezet voor het verbouwen van een woning.

Hoogeveen doet mee met een pilot van het Rijk om vergunninghouders met grote gezinnen makkelijker te huisvesten. Een voorwaarde is dat het om gezinnen gaat met minimaal acht personen. Hoogeveen telt één zo’n gezin.

Een woning vinden voor dit gezin bleek lastig. De huizen zijn vaak niet groot genoeg of er zijn onvoldoende slaapkamers. Woningcorporatie Domesta heeft inmiddels een woning gevonden en aangepast. In Nederland doen 24 gemeenten mee aan de regeling.

Kamervragen

Het bestaan van de regeling deed in juni enig stof opwaaien. Kamerleden Alexander Kops en Gidi Markuszower (Beiden PVV) stelden Kamervragen. Vooral de hoogte van het bedrag schoot in het verkeerde keelgat. “Deelt u de conclusie dat het te absurd voor woorden is dat de gemeente voor het huisvesten van een groot statushoudersgezin maar liefst tot 32.500 euro kan ontvangen voor het verbouwen van de woning?”, luidde één van de vragen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid deelt die conclusie niet. “De regeling stelt gemeenten in staat om onder meer kleine verbouwingen te realiseren om zo passende woonruimte gereed te maken. Omdat de huidige woningmarkt hier onvoldoende in voorziet, stagneert de uitstroom uit de opvanglocaties van het COA en verblijven grote gezinnen vergunninghouders langer dan gebruikelijk in de opvang van het COA.”

De gemiddelde doorstroomtijd en de druk op de capaciteit van het COA zou met deze regeling dus af moeten nemen.

Taakstelling

Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid opgelegd hoeveel statushouders (ook vergunninghouders genoemd) zij van een huis moeten voorzien. In Hoogeveen gaat het om 43 vergunninghouders voor de eerste helft van 2021, waarvan dus één gezin met acht personen.

Hoogeveen lukte het als enige in 2020 om aan de taakstelling te voldoen. In de tweede helft van 2020 moest Hoogeveen 23 vergunninghouders huisvesten. Die kregen ook allemaal een plekje. De taakstellingen in 2021 zijn verdubbeld ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit jaar heeft Hoogeveen tot nu toe 26 vergunninghouders een plekje kunnen bieden.