De gemeente Hoogeveen gaat strenger toezien op toekomstige woningbouw in het centrum. Er zijn plannen om de binnenstad aantrekkelijker en levendiger te maken. Nieuwe woningen moeten daaraan bijdragen. Voorwaarde is ook dat ze iets moeten toevoegen aan de ontwikkeling van het centrum.

“Er zijn bijvoorbeeld plannen voor het minder diep maken van winkelpanden”, legt wethouder Jan Zwiers uit. “Zo ontstaat er meer ruimte en daar kunnen dan kleine woningen in komen. Je loopt dan wel het risico dat er grote doorloop ontstaat van bewoners. Dat noemen we lage woonkwaliteit en proberen we te voorkomen.”

Tijdelijke oplossing

Het huidige bestemmingsplan is daar nog niet op ingericht. De gemeenteraad komt daarom met een zogenoemd voorbereidingsbesluit vertelt Zwiers. “Daarmee kunnen we ingrijpen als een project dus geen toevoeging is voor het centrum. Dat kon in eerste instantie nog niet.”

De tijdelijke oplossing gaat per direct in. De gemeente trekt nu een jaar de tijd uit om te sleutelen aan het bestemmingsplan. “Het is dus niet zo dat we boel op slot gooien”, vervolgt hij. “Projecten die wél iets bijdragen aan het centrum, kunnen dus gewoon doorgaan. We gaan alleen meer toetsen op de kwaliteitsaspecten en dat draagt weer bij aan een goed centrum. De regie komt meer bij de gemeente te liggen.”

Om welke kwaliteitsaspecten het gaat, is zeer verschillend volgens de wethouder. “Het hangt heel erg van de locatie af. Dat zal bij een locatie dicht bij de kerk in de Hoofdstraat anders zijn dan bij een andere plek in het centrum. Onze deskundigen binnen de organisatie zoeken dat allemaal goed uit.”

Financiële injectie

Onlangs werd duidelijk dat Hoogeveen 2,6 miljoen euro ontvangt uit het Regiostedenfonds. Dat geld is beschikbaar gesteld om het centrum sterker te maken. De binnenstad moet namelijk compacter en groener worden. Naast woningbouw wordt ook ingezet op betere fietsvoorzieningen en hoopt de gemeente dat winkels in straten aan de rand van het centrum verhuizen naar het zogeheten ‘kernwinkelgebied’, het stadshart dus.

Aan de subsidie die de gemeente krijgt, is wel een aantal eisen verbonden. Acht ton moet worden geïnvesteerd ten behoeve van de fietsbereikbaarheid in het centrum. Drie ton gaat naar cultuur in Hoogeveen en de rest wordt geïnvesteerd in het winkelgebied.