Rechten foto: Sjoerd Banga

De gemeente Hoogeveen gaat het woonwagenbeleid aanpassen. De afgelopen jaren zijn er minder standplaatsen beschikbaar, terwijl meer mensen een plek zoeken. In 2025 moeten er zo’n 30 nieuwe standplaatsen zijn gerealiseerd.

Dat werd bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering gisteravond. Uit een recente peiling onder woonwagenbewoners blijkt dat er veel behoefte is aan nieuwe standplaatsen. Het gaat tot 2025 om zo’n dertig en in de vijf jaar daarna loopt het aantal op tot 45. Kees Brouwer, adviseur wonen en ruimtelijke ontwikkeling: “Laten we in ieder geval de opgave tot 2025 invullen.” Vijftien plekken krijgen een huurfunctie, de andere helft bestaat uit koop.

Drie nieuwe locaties

Hoogeveen zoekt uit of uitbreiding op de huidige woonwagenlocaties kan. Dat zijn er in Hoogeveen vijftien met in totaal 102 standplaatsen. “In één derde van de gevallen kan dit”, legt Brouwer uit. “Een groot deel kunnen we dus niet uitbreiden. We gaan ervan uit dat we daarom zo’n drie nieuwe locaties nodig hebben.”

Om welke locaties het gaat, is nog niet bekend. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om die nog niet aan te wijzen. In december wordt er een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat aan welke eisen de locaties moeten voldoen.

Wachtlijst

Ook de manier waarop standplaatsen worden toegewezen moet duidelijker, vinden de woonwagenbewoners. Woningcorporaties zoals Domesta en Woonconcept bezitten een groot gedeelte van de standplaatsen. Bij woonwagenbewoners wordt vaak rekening gehouden met de familieband. Als er een plek vrijkomt, wordt eerst gekeken of iemand uit de familie interesse heeft in de plek.

Dat kan ervoor zorgen dat iemand die nog vrij kort staat ingeschreven, wel heel snel terecht kan. “Woningcorporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een wachtlijst en een toewijzingsbeleid”, vervolgt Brouwer. “De bewoners hopen dat het duidelijker wordt in de toekomst en dat er één wachtlijst komt voor alle woningcorporaties. Daar zijn we mee bezig om dat mogelijk te maken.”

Verplichting

Gemeenten zijn verplicht om beleid op te stellen voor woonwagens en standplaatsen. Internationale verdragen beschermen de woonwagencultuur. De overheid moet ervoor zorgen dat bewoners ‘binnen afzienbare tijd’ kans maken op een nieuwe standplaats. Het nieuwe beleid moet daarvoor zorgen.