Arbeidsmigranten verdringen andere woningzoekenden op de Hoogeveense woningmarkt. De gemeente Hoogeveen wil nu regels opstellen om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen.

Op dit moment is er in Hoogeveen geen beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En dat terwijl door economische groei de vraag van Hoogeveense bedrijven naar buitenlandse arbeidskrachten toeneemt.

“Onze bedrijven kunnen niet zonder arbeidsmigranten maar hun huisvesting vraagt het nodige van de maatschappij”, stelt het college van burgemeester en wethouders. “Als reguliere woningen worden gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten, zijn deze niet beschikbaar voor reguliere woningzoekenden.”

Advies

De gemeente werkt aan nieuw woonbeleid, maar zet extra vaart achter oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bureau Companen is om advies gevraagd, het college trekt daarvoor 27.000 euro uit.

Het bureau moet onderzoeken waar en hoe arbeidsmigranten het best kunnen worden ondergebracht. Naast comfort voor de werknemers zelf, is het voor bedrijven belangrijk dat ze gebruik kunnen blijven maken van buitenlandse inzet. Het college wil Hoogeveen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven blijven.

“Als gemeente krijgen we regelmatig verzoeken om huisvesting te realiseren. We hebben nu geen passend instrumentarium om deze verzoeken te beoordelen”, zegt wethouder Jan Zwiers. “Als we beleid vaststellen, kunnen we dit gebruiken als basis om aanvragen te beoordelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat arbeidsmigranten hun bijdrage kunnen leveren aan onze economie en tegelijk kunnen we hun huisvesting in goede banen leiden.”

Daarbij moet er ook oog zijn voor de buurten waar arbeiders komen te wonen. Die moeten leefbaar blijven, stelt het college. Omdat arbeidsmigranten zich vaak tijdelijk vestigen, integreren ze meestal niet. “Arbeidsmigranten komen hier primair om te werken en geld te verdienen.”

Geschiedenis

“Hoogeveen heeft door haar achtergrond in de maakindustrie en logistiek al een lange historie in de inzet van arbeidsmigranten”, licht het college toe waarom juist in Hoogeveen deze problematiek speelt. Na Emmen is de gemeente de grootste werkgemeente voor arbeidsmigranten in Drenthe. In het hoogseizoen werken er 1.470 arbeidsmigranten in Hoogeveen, in het laagseizoen 1.075.

Het is steeds lastiger om goede verblijfplaatsen te vinden omdat er ook strenger wordt gelet op recreatieparken, waar wonen niet is toegestaan. Daardoor neemt de druk op geschikte verblijfplaatsen verder toe. Volgens de gemeente wordt er op dit moment gezocht naar huisvesting voor zo’n 350 personen. En dat blijkt lastig op een woningmarkt die toch al overspannen is. “Door gebrek aan alternatieve plekken leidt de huisvesting nu tot ongewenste en strijdige situaties”, zegt het college.

Half november moet het advies van Companen af zijn, in december kan het dan besproken worden in de gemeenteraad.