GemeenteBelangen in Hoogeveen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over geluidsoverlast bij de Brug in de Weg om de Oost. Omwonenden klagen al een tijd over lawaai en trillingen door langsrijdend verkeer. 

Volgens de fractie zijn er meerdere metingen uitgevoerd door de gemeente die aangeven dat er sprake is van overlast. Aan het lawaai is weinig te doen zegt het college. De brug kan vanwege technische redenen niet verbeterd worden.

Snelheidsremmers

GemeenteBelangen maakt zich zorgen dat er geen passende oplossingen worden gevonden. “Hoe kijkt de gemeente aan tegen het feit de de omwonenden nu blijven zitten met een onbevredigend gevoel en dat hun vertrouwen ernstig wordt geschaad.” 

De partij is daarom benieuwd naar de mogelijkheden voor snelheidsremmers, flitspalen en omleidingen. Daarnaast wil de fractie weten of de maximale snelheid ter hoogte van de brug drastisch verlaagd kan worden.