In het asielzoekerscentrum in Hoogeveen is ruimte voor 74 extra vluchtelingen. Het Central Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in Emmen op zoek naar een noodoplossing, in Assen wordt de tijdelijke opvang verlengd.

Het COA kampt nog altijd met problemen bij het onderbrengen van asielzoekers. “We hebben op dit specifieke moment voldoende opvangplekken, maar we maken op dit moment gebruik van heel veel tijdelijke noodopvangplekken”, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers. “En een heel deel daarvan houdt op per eind maart. Dus we zijn alweer op zoek naar vervanging daarvoor. De plaatsen zijn nog steeds hard nodig.”

Toestroom

In Hoogeveen is de uitbreiding al voltooid. Engbers: “We hadden twee sportzalen daar op de locatie, de voormalige gevangenis, en een van die twee hebben we verbouwd. Daar zijn kamers in gemaakt voor in totaal 74 bewoners.”

Vanwege de afspraak met de gemeente Hoogeveen, kon deze extra opvang snel geregeld worden. Er was geen verdere toestemming nodig. De extra opvang in Hoogeveen is permanent. Afgesproken met de gemeente Hoogeveen is dat er maximaal 1000 vluchtelingen opgevangen kunnen worden in het azc. Dat is inclusief de asielzoekers die in de handhavings- en toezichtslocatie zitten. Daar verblijven asielzoekers die in een gewoon asielzoekerscentrum ernstige overlast hebben veroorzaakt.

Assen en Emmen

Eind vorig jaar nam de toestroom van asielzoekers zo sterk toe dat het leidde tot problemen in Ter Apel. Het asielzoekerscentrum daar raakte overvol. Overal in het land zijn er locaties bijgekomen om asielzoekers op te vangen, zoals de asielboot in Meppel. Ook in Assen kwam er een noodopvanglocatie in de Expo Assen. Eind november kwamen daar de eerste vluchtelingen aan, er is plek voor 150 mensen. Aanvankelijk was de opvang gericht op drie weken, met de mogelijkheid tot verlenging tot eind maart. Inmiddels is de noodopvang verlengd.

Daarnaast wil het COA enkele asielzoekerscentra uitbreiden. Die in Emmen bijvoorbeeld, met 100 plekken. “In Emmen hebben we het in eerste instantie over noodopvang op de locatie. De vergunningsprocedure loopt”, aldus Engbers.

Doorstroom

Niet alleen de instroom van nieuwe vluchtelingen uit het buitenland zorgt voor problemen bij het COA. Ook de doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning blijft moeizaam gaan, waardoor plekken in azc’s bezet blijven. “De instroom is iets minder geworden de laatste weken. Maar wij hebben nog steeds te kampen met een heel hoog aantal statushouders, mensen die in een gemeente naar een woning zouden moeten, die nog steeds bij ons op de locatie verblijven”, aldus Engbers.