De gemeente De Wolden kampt met een woningtekort. Daarom moeten er sneller huizen worden gebouwd. Onder andere het splitsen van huizen en de komst van zogenoemde flexwoningen worden daarom onderzocht. Ook moeten procedures en aanvragen voor bouwplannen korter worden, zodat er sneller een vergunning kan worden afgegeven.

Om jongeren en starters tegemoet te komen, onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. Deze woningen zijn doorgaans volledig pasklaar en maximaal tien jaar te gebruiken. Volgens De Wolden is de bouwfase daarom een stuk korter dan bij reguliere woningen. De flexwoningen kunnen onder andere worden ingezet op bestaande erven, braakliggende percelen of toekomstige uitbreidingslocaties.

Splitsen van woningen

Ook kijkt de gemeente naar de mogelijkheid voor het splitsen van woningen. Dat is op dit moment al mogelijk, maar een voorwaarde is dat de inhoud van een woning 450 vierkante meter moet zijn. De Wolden wil die eis verlagen. Op dit moment zijn er relatief veel grote dure koopwoningen in De Wolden, terwijl er behoefte is aan kleinere, goedkopere (koop)woningen. De gemeente hoopt dat het splitsen van huizen kan bijdragen aan betaalbare huizen voor jongeren en starters.

Leegstaande winkels

De gemeente hoopt verder dat leegstaande winkels, kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen omgebouwd kunnen worden naar woningen. Wethouder Gerrie Hempen: “En natuurlijk blijven we uitvoering geven aan onze strategische woningbouwplanning. Hierin staan de uitbreidingslocaties voor de grote kerndorpen. Dit soort plannen vergt alleen meer tijd en daarom ben ik blij dat we nu ook stappen kunnen maken voor de kortere termijn.”

Extra mankracht

Om alle plannen te verwezenlijken, is extra mankracht nodig en die is er nog niet zegt De Wolden. Binnen de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen wordt daarom gewerkt om de capaciteit op peil te brengen.

De komende vier jaar gaan de gemeenten in Zuidwest- en Midden-Drenthe gezamenlijk onderzoek doen naar de woningmarkt. Het onderzoek richt zich voornamelijk op wat de behoeften van verschillende, plaatsen, dorpen en wijken en welke woon- en zorgbehoefte de verschillende doelgroepen hebben. Adviesbureau Companen neemt die taak op zich.