Rechten foto: RTV Drenthe

Gemeente De Wolden is het jaar 2021 afgesloten met een plus van vier miljoen euro op de jaarrekening. Het positieve resultaat is vrijwel geheel te danken aan incidentele meevallers zegt de gemeente.

Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is de Algemene Uitkering van het Rijk. Met ruim 40 miljoen euro is het de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De Wolden heeft 1,2 miljoen euro meer ontvangen dan vooraf begroot.

Krapte arbeidsmarkt

Door de pandemie en krapte op de arbeidsmarkt heeft De Wolden vorig jaar minder geld uitgegeven. Niet alle werkzaamheden konden worden uitgevoerd binnen de voorgenomen planning. Dat leverde uiteindelijk vier ton op.

Een half miljoen is bespaard op beschermd wonen. Dat is hulp voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast heeft de gemeente vier ton opgehaald met de verkoop van gronden en respectievelijk drie ton bespaard met lagere kosten voor de inzameling en verwerking van afval.

Door minder kosten te hebben gedraaid voor kinderdagverblijven heeft De Wolden drie ton meer overgehouden. Omdat het Huus voor Sport en Cultuur nog niet is gerealiseerd heeft de gemeente drie ton overgehouden aan exploitatielasten. Ruim een half miljoen is bespaard op kleinere incidentele posten is te lezen in de jaarrekening.

Voorlopige jaarrekening

Normaal gesproken wordt de jaarrekening van De Wolden aangeboden inclusief een accountantsverklaring. De accountant, Deloitte, heeft echter aangegeven dat diens controles nog niet zijn afgerond. De gemeente verwacht niet dat het resultaat hierdoor veel gaat wijzigen, maar houdt nog wel een slag om de arm. Op donderdag 30 juni neemt de raad een besluit over de jaarstukken.