Inwoners van De Wijk zijn klaar met snelheidsduivels in het dorp. Op een aantal wegen wordt volgens hen de maximale snelheid van dertig kilometer per uur regelmatig overschreden. En dat leidt soms tot levensgevaarlijke situaties. Om een statement te maken voerden basisschoolleerlingen samen met Veilig Verkeer Nederland snelheidsmetingen uit.

“Kinderen ondervinden hinder van het verkeer”, vertelt leerkracht Linda Mulder van basisschool IKC de Horst. “Op school horen we de verhalen voorbijkomen. Dan is er weer een botsing geweest, of halen auto’s in waar het niet kan. Het is echt gevaarlijk op de Postweg. Met de actie hopen we dat automobilisten bewuster worden van hun acties en letten op hun snelheid.”

‘Het gaat een keer mis’

Buurtbewoner Peter Janssens heeft samen met de basisschool de actie in het leven geroepen. Hij vecht al jaren om de verkeersveiligheid in zijn wijk te verbeteren. Niet alleen de Postweg is druk, maar ook de Hendrik Tillemaweg en de Luchtenstein worden gezien als een circuit. “Het is gewoon wachten tot het een keer faliekant misgaat. Sterker nog: een aantal maanden geleden is het fout gegaan. Een meisje is toen aangereden door een auto. Dat kan gewoon niet.”

Volgens Janssens vraagt de situatie om maatregelen van de gemeente. Hij hoopt daarom op de komst van verkeersdrempels en bloembakken. “Maakt niet uit wat, maar er moet iets komen waardoor auto’s minder hard gaan rijden door de wijk.”

Voldoende verkeersdrempels

De gemeente ziet daar op dit moment geen heil in. Volgens wethouder Hilda Mulder van gemeente De Wolden is er al voldoende gedaan om het verkeer veiliger te maken. “De gemeente heeft meerder malen verkeersmetingen uitgevoerd, afgelopen februari nog, en vorig jaar twee keer. Daaruit blijkt dat 85 procent van de automobilisten zich aan de snelheidslimiet houdt. Dat is voor ons geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.”
Daarnaast vindt Mulder dat er al voldoende verkeersdrempels zijn. Extra aanleggen zou daarom geen zin hebben. “Ik ben er zelf drie gepasseerd op de weg”, legt ze uit. “Dus de gemeente heeft weldegelijk geïnvesteerd in het aanleggen van drempels en het verkeersveiliger maken van de weg.”

‘Volkomen onzin’

Daar is Janssens het niet mee eens. “Dat vind ik volkomen onzin. Onlangs heb ik te horen gekregen dat er op de Julianalaan een extra drempel is aangelegd. Bewoners hebben daar moeite om van de parkeerplaats af te komen vanwege het voorbijrijdende verkeer. Maar er liggen al genoeg drempels in die straat. Ik ben al vijf jaar bezig om in onze buurt wat te veranderen, maar het gevoel bekruipt me dat er niet naar ons geluisterd wordt.”
Mulder zegt dat te betreuren. “Het is natuurlijk jammer dat mensen ervaren dat hier te hard gereden wordt”, vervolgt ze. “Maar ik ben uiteraard bereidt om met de mensen in gesprek te gaan.”

Buurtinitiatief

De buurt wacht het niet af, en heeft tientallen waarschuwingsborden opgehangen. Daarmee hopen ze een signaal af te geven aan het verkeer. “Tegen de tijd dat het zomer wordt hopen we dat onze kinderen veilig buiten kunnen spelen en zich geen zorgen hoeven te maken over de auto’s”, zegt Janssens. “Als er tegen die tijd nog geen stappen zijn ondernomen door de gemeente, moeten we zelf maar bakken neerzetten. We zullen het wel zien.”