Het is niet mogelijk om 8 miljoen euro te besparen op het sociaal domein. Dat stelt het zakencollege in Hoogeveen. Bijna 3 miljoen euro aan bezuinigingen op het gebied van jeugdzorg, Wmo en schuldhulpverlening is het maximaal haalbare. Voor het verschil wordt gezocht naar een oplossing.

“Dat bedrag moeten we ergens anders weghalen”, legt wethouder Derk Reneman uit. Waar het geld straks wordt wegbezuinigd, is nog onduidelijk. Het college gaat de komende jaren met de raad uitzoeken welke mogelijkheden er zijn. “Maar denk bijvoorbeeld aan ons strooibeleid of de openingstijden van de gemeente. Daar kun je naar kijken”, aldus Reneman.

Sterke basis

De bezuinigingsmaatregelen die voor het sociaal domein gepland stonden zijn samen met 47 andere organisaties opnieuw bekeken. Daaruit is gebleken dat Hoogeveen een goede basis heeft wat betreft jeugdzorg, Wmo en schuldhulpverlening.

Meer bezuinigen dan 3 miljoen euro zou volgens wethouder Janita Tabak niet efficiënt zijn. “De samenwerking tussen organisaties, professionals, kerken en vrijwilligers op het gebied van zorg is al goed. Dat is ons Hoogeveens sociaal kapitaal. Dat willen we de komende jaren alleen maar versterken. Daar verder op besparen is dan niet handig.”

Bodem bereikt

Wethouder Reneman sluit zich daar bij aan. “De bodem is bereikt. We hebben uitgezocht wat we maximaal kunnen besparen en dit is het.” Daarnaast merkt hij op dat Hoogeveen in eerste instantie had verwacht dat de uitgaven voor zorg veel hoger zouden zijn dan de inkomsten die de gemeente heeft gekregen om mensen te helpen.

In de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn. “Het is nagenoeg gelijk”, stelt de wethouder. “Verder bezuinigen binnen dit domein heeft dan geen zin.”

Schone lei

Hoogeveen staat er al een aantal jaren financieel niet goed voor en moet daarom bezuinigen. In 2020 is het rapport Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen. Nu nog indrukwekkend zorgwekkend opgesteld. Een begrotingsbeleid om de gemeente er weer bovenop te krijgen. De raad stemde uiteindelijk in met bezuinigingen over vier jaar van opgeteld 50 miljoen euro.