De bibliotheek in Hoogeveen wil samen met jongeren een nieuwe (online) ontmoetingsplek creëren. Vanavond wordt er een brainstormsessie gehouden via Zoom. Het doel is om uit te zoeken wat jongeren belangrijk vinden voor zo’n omgeving.

“We gaan nu aan de slag met het bedenken van zo’n plek “, vertelt Arno Kroesen, medewerker bij de bibliotheek. “Dat is iets wat wij graag willen realiseren en ook kunnen organiseren.”

Samenkomen

De bibliotheek beoogt een social learning platform. Dat is een plek waar je enerzijds met elkaar kan samenkomen en tegelijkertijd dingen leert. “We organiseren de bijeenkomst voor 18 tot en met 24-jarigen. Deze groep noemen we ook wel de ontdekkers. Dat zijn jongeren die behoefte hebben aan sociale interactie en informatie”, vervolgt Kroesen. ‘Hoe ga je om met het betalen van huur? Hoe maak je nieuwe vrienden na een bepaalde leeftijd? Dit soort vragen kunnen ze dan met elkaar bespreken.”

De 19-jarige student Ruben ten Cate is vanavond ook aanwezig. Hij is blij met het initiatief van de bibliotheek. “Ik heb wel het idee dat er behoefte is aan zo’n online platform. Het is een manier om met andere jongeren in contact te komen, maar ook om te kunnen discussiëren over politiek, hobby’s en boeken.”

Ten Cate studeert sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, ook hij ziet zijn medestudenten een stuk minder. “Je ziet elkaar bijna nooit. Tenminste, ik zie vrijwel niemand van de opleiding. Ik zit bij een vereniging, dat is wel de hoofdbron van mijn sociale contacten. Er zijn genoeg jongeren die niet lid zijn van een vereniging”, zegt hij met een serieuze toon. “Ik denk dat een ontmoetingsplek wel nodig is.”

Invulling

De 17-jarige Mandy Slot volgt de opleiding Dienstverlenende beroepen aan het Alfa-college en is het met ten Cate eens. “Je komt niet zoveel buiten. Op deze manier kun je toch in contact komen met leeftijdsgenoten.” Slot was direct geïnteresseerd. “Ik kwam de oproep tegen op school. Toen dacht ik, dat is een leuk initiatief, daar wil ik wel aan meedoen.”

Volgens ten Cate moet het een platform worden waar iedereen wat aan heeft. “Je moet het breed en interessant genoeg houden. Een omgeving die voor iedereen prettig is.” Slot wil daar nog iets aan toevoegen. “Het belangrijkste is dat iedereen respect heeft voor elkaar.”