Het blijkt een flinke puzzel voor de gemeenteraad in Hoogeveen. Al een tijd wordt er gesproken over bezuinigingen op het sociaal domein. Meerdere partijen hebben hier moeite mee, dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Onder meer het CDA, de ChristenUnie en D66 gaan uitzoeken of er ergens anders geld kan worden gevonden om de bezuinigingen te schrappen. 

In totaal wil het college één miljoen bezuinigen op het sociaal domein. Het gaat daarbij om 425.000 euro minder voor jeugdzorg, 300.000 euro voor de WMO, 190.000 voor re-integratie en 100.000 minder voor de bijzondere bijstand.

Nooduitgang

Volgens het college is het niet mogelijk om te bezuinigen zonder dat het pijn doet. “Dat miljoen is hard. Als er geen miljoen wordt bezuinigd dan moet er een alternatief komen. Dat wordt heel moeilijk. U wilt ingrijpen in het lopende jaar. Dat is moeilijk en ik denk zelfs onhaalbaar. U zoekt naar een nooduitgang, maar die is er niet”, zei wethouder Derk Reneman.

Hetty Bouius van het CDA reageerde daarop. “We snijden al tot op het bot. “We weten dat veel niet anders kan. Maar het voelt alsof we met de rug tegen de muur staan. De bezuinigingen die we zien staan op het inkomen, gaan ons te ver.”

Hetty Pullen van de ChristenUnie vroeg zich af of bij de bezuinigingen wel genoeg rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de burgers. “We moeten er zijn voor mensen met laag inkomen en jongeren in de knel. Wij overwegen tegen te stemmen.”

Minder toeslag

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen krijgen op dit moment nog een toeslag van bijna 600 euro per jaar op hun bijstandsuitkering. Als de bezuinigingen van 75 procent op de bijzondere bestand doorgaan, krijgen die straks nog maar 150 euro per jaar. De toeslag voor alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen daalt van 538 naar 13 euro per jaar. Alleenstaanden krijgen straks nog maar 105 euro, in plaats van 403 euro.

Kritiek

Bert Bouwmeester, voorzitter van Stichting Cliëntenraad Hoogeveen stuurde onlangs nog een kritische brief naar het college. “Hoogeveen wil nog verder bezuinigen op de inkomens en voorzieningen van de minst draagkrachtige en meest kwetsbare inwoners van Hoogeveen. Wat hebben zij misdaan om zo door u gestraft te worden?”  

Het college was niet erg te spreken over de toon van de brief. “Ik heb wel alle begrip voor mensen die de bezuinigingen treffen en begrip voor de emoties. Maar op een gegeven moment moet je ook met elkaar tot bezinning komen. We hebben afgesproken vaker rond de tafel te gaan zitten met de cliëntenraad en niet alleen bij adviezen”, aldus wethouder Zwiers.

Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over de geplande bezuinigingen.