Bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) in Hoogeveen gaan aan de slag met oude spandoeken en banieren van het Alfa-college. De groep knutselaars gaat een herbruikbare vlaggetjeslijn maken van oude doeken voor feestelijke bijeenkomsten op school.

Het is de tweede keer dat de bewoners van het AZC langskomen om te helpen. Dalia Bremer, veelzijdig literair en beeldend kunstenares is de bedenkster van het project. “Het Alfa-college kwam met de vraag of ik iets kon bedenken wat je met oude en gebruikte banieren kan doen. Ik kwam op het idee om hier een vlaggetjeslijn van te maken voor feestelijke bijeenkomsten op school.”

Steentje bijdragen

De kunstenares koppelde de activiteit aan het project ‘Aan de slag’ vanuit het COA en de match was gemaakt. Vanuit het project melden bewoners zich aan voor vrijwilligerswerk en dragen ze hun steentje bij aan de maatschappij. “Daarnaast is het voor de bewoners gewoon heel fijn om nuttig bezig te zijn”, vertelt Bremer.

Esmeralda Rodriquez, bewoonster van het AZC, wil graag haar steentje bijdragen. “Het AZC verleent vier tot vijf keer per week medewerking aan vrijwilligersklussen. De meeste werkzaamheden zijn fysiek en daarom doen de mannen dit vooral. We vinden het belangrijk dat we iets kunnen betekenen, want we leren ook veel van elkaar.”