De Belastingdienst gaat steunpunten openen in de gemeentehuizen van Assen en Hoogeveen. De organisatie zegt last te hebben van een negatief imago na de toeslagenaffaire. Met het openen van steunpunten hoopt de dienst dichterbij de samenleving te komen staan, om op die manier beter oog te hebben voor individuele situaties.

In Assen gaat het steunpunt eind november open. In Hoogeveen is de verwachting dat het loket in december beschikbaar is. Beide locaties zijn minimaal een jaar open.

Kennis uitwisselen 

De kosten voor de gemeente Hoogeveen zijn jaarlijks 2.400 euro. Dat bedrag bestaat vooral uit schoonmaak, energiekosten en facilitaire voorzieningen zoals een receptie en wachtruimte. Het bedrag krijgt de gemeente vergoed van de Belastingdienst.  

Hoogeveen juicht het initiatief toe. Het biedt volgens het college van burgemeester en wethouders een kans om kennis uit te wisselen en de dienstverlening te verbeteren. Het steunpunt zal twee dagen per week geopend zijn. In Assen is dat één dag per week.  

Drenthe 

In 2021 komen er 10 van deze landelijke steunpunten bij gemeenten. De gemeente Terneuzen was de eerste die een steunpunt opende. In Drenthe zijn Assen en Hoogeveen benaderd om een steunpunt te huisvesten.