Rechten foto: RTV Drenthe

In de gemeente Hoogeveen kan de komende maanden ongelijkheid tussen kinderen verder aangepakt worden. De gemeente krijgt 100.000 euro van de Gelijke Kansen Alliantie. Dat fonds is onderdeel van het ministerie van onderwijs, met als doel om kansenongelijkheid onder de jeugd tegen te gaan. Het geldbedrag is bedoeld om kinderen te helpen met hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op school, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie.

Volgens projectleider Frank Schuurman van de gemeente Hoogeveen is het erg belangrijk dat Hoogeveen hiermee aan de slag gaat. “Kinderen met dezelfde talenten kunnen uit totaal verschillende milieus komen”, vertelt hij. “Daarom is het juist belangrijk dat ze dezelfde ondersteuning krijgen om te groeien. Bijvoorbeeld op school, maar bij de sportvereniging moet het eigenlijk hetzelfde zijn. Het kan op allerlei verschillende manieren.”

Verder bouwen

Hoe dat er precies gaat uitzien is nog onduidelijk. De komende tijd wordt zoekt de gemeente naar de beste methode om het geld te besteden. De vorige keer dat Hoogeveen geld kreeg van de Gelijke Kansen Alliantie was in 2020. Toen werd besloten om kinderen te trainen in betere communicatie met elkaar, bijvoorbeeld om ruzies op het schoolplein te voorkomen. Op dat fundament wordt verder gebouwd.

“In het centrum van Hoogeveen willen we een verbindende wijk creëren”, vervolgt Schuurman. “Dat is eigenlijk de volgende stap die we nemen.” Daarmee doelt hij op een wijk waar kinderen na school dezelfde steun ontvangen bijvoorbeeld bij een vereniging of sportclub. “We willen daar vrijwilligers en medewerkers voor gaan opleiden.”

Samenwerken

OBS De Vogelvlucht in Elim merkt de voordelen al van de samenwerking. “Er zijn minder conflicten en er is meer rust in de klas”, vertelt juf Hennie Linde. “Iedere week doen we een check-in waar leerlingen leren elkaar te begrijpen. Dit bereiken we door te oefenen in goed te luisteren naar elkaar. Leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om meer over elkaar te weten en dat de relaties verbeterd zijn.”

Twee scholen in het centrum van Hoogeveen zijn inmiddels begonnen aan de volgende stap. “Het doel is dat kinderen zich na school ook in de buurt en bij een vereniging net zo vrij en gesteund voelen om hun talenten te ontwikkelen”, legt directeur Trudy Leijssenaar van OBS Villa Kakelbont uit. “Bijvoorbeeld bij de inrichting van Park Dwingeland, dat doen we samen met de Juliana van Stolbergschool en de Rotary.”